Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Wijzigingen aan stap #1

Bewerking door Andrew Bookholt

Wachtend op goedkeuring

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Insert wisdom herered] Remove the five small Phillips screw securing the plastic antenna cover to the inside of the clutch cover.
[* black] Insert wisdom herered] Remove the five small Phillips screw securing the plastic antenna cover to the inside of the clutch cover.

Afbeelding 1

Oude versie

Nieuwe versie