Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen in stap #2

Bewerken voor Andrew Bookholt

Wachtend op goedkeuring

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Insert wisdom herethe flat end of a spudger perpendicular to the face of the display between the plastic strip attached to the rear bezel and the front bezel.
[* icon_caution] Do not insert your spudger between the plastic strip and the rear bezel.
[* black] With the spudger still inserted, rotate it away from the display to separate the front and rear bezels.
[* black] Work along the left edge of the display until the rear bezel is evenly separated from the front bezel
.
[* black] Insert wisdom herethe flat end of a spudger perpendicular to the face of the display between the plastic strip attached to the rear bezel and the front bezel.
[* icon_caution] Do not insert your spudger between the plastic strip and the rear bezel.
[* black] With the spudger still inserted, rotate it away from the display to separate the front and rear bezels.
[* black] Work along the left edge of the display until the rear bezel is evenly separated from the front bezel
.