Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Wijzigingen aan stap #6

Bewerking door Andrew Optimus Goldheart

Bewerking goedgekeurd door Andrew Optimus Goldheart

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] SlidePlace a second opening pick alongside the plastic opening tool towardfirst and slide the toppick down along the edge of the iPad, breakingreleasing the adhesive seal betweenas you go.
[* icon_caution] Throughout
the front panelrest of the procedure, if you encounter significant resistance to sliding picks beneath the glass, stop and rear casereheat the section you're working on. Forcing the picks risks cracking the glass.
[* black] SlidePlace a second opening pick alongside the plastic opening tool towardfirst and slide the toppick down along the edge of the iPad, breakingreleasing the adhesive seal betweenas you go.
[* icon_caution] Throughout
the front panelrest of the procedure, if you encounter significant resistance to sliding picks beneath the glass, stop and rear casereheat the section you're working on. Forcing the picks risks cracking the glass.

Afbeelding 1

Oude versie

Nieuwe versie

Afbeelding 2

Oude versie

Nieuwe versie

Afbeelding 3

Oude versie

Nieuwe versie