Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen aan stap #11

Bewerking door Andrew Bookholt

Wachtend op goedkeuring

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Insert wisdom hereLay the heat sink on the AirPort card and use a spudger to reconnect the heat sink thermal sensor.
[* black] Insert wisdom hereLay the heat sink on the AirPort card and use a spudger to reconnect the heat sink thermal sensor.