Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Wijzigingen aan stap #10

Bewerking door Justin Ogihara

Bewerking goedgekeurd door Justin Ogihara

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* red] 9.FlipFlip the motherboard over and, using a soldering iron, apply heat to the 7 solder points of the audio jack. Carefully pull the audio jack out from below. Clear away
[* icon_note] For more tips on soldering, please visit
the loose solder with a Replace by reversing steps[guide|750|How to Solder and Desolder Connections] guide.
[* red] 9.FlipFlip the motherboard over and, using a soldering iron, apply heat to the 7 solder points of the audio jack. Carefully pull the audio jack out from below. Clear away
[* icon_note] For more tips on soldering, please visit
the loose solder with a Replace by reversing steps[guide|750|How to Solder and Desolder Connections] guide.