Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen in stap #3

Bewerken voor Gunnar Behny

Bewerking goedgekeurd door Gunnar Behny

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* blackred] With tweezers remove the large con board tab cautiously.
[* orange] Use you hands you remove the tabs the two small tabs. Pull in a horizontal direction out from the socket.
[* blackred] With tweezers remove the large con board tab cautiously.
[* orange] Use you hands you remove the tabs the two small tabs. Pull in a horizontal direction out from the socket.

Afbeelding 1

Oude versie

Nieuwe versie

Afbeelding 2

Geen vorige afbeelding

Toegevoegd