Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen in stap #1

Bewerken voor Marty Rippens

Bewerking goedgekeurd door Marty Rippens

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Remove 4 torquethe four screws with a Torx T8 driverscrewdriver to access the back con board.
[* black] Remove 4 torquethe four screws with a Torx T8 driverscrewdriver to access the back con board.