Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen in deze stap

Bewerking door Jared Stine

Bewerking goedgekeurd door Jared Stine

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Repeat steps 8 - 7 for all bearings. After you have completely relubricated all of your bearing, see the [guide|11243|Wheel Installation] guide to help you install your bearings into your wheels.