Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen aan stap #4

Bewerking door Walter Galan

Bewerking goedgekeurd door Walter Galan

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Insert wisdom herethe tip of the spudger underneath the microphone ribbon cable, removing it from its ZIF connector.
[* black] Slide the spudger to the left, releasing the adhesive holding the microphone ribbon cable to the headphone jack assembly
.
[* black] Insert wisdom herethe tip of the spudger underneath the microphone ribbon cable, removing it from its ZIF connector.
[* black] Slide the spudger to the left, releasing the adhesive holding the microphone ribbon cable to the headphone jack assembly
.