Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Wijzigingen aan stap #6

Bewerking door Andrew Bookholt

Wachtend op goedkeuring

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Insert wisdom herered] Remove the four Phillips screws securing the internal frame to the bottom case.
[* icon_note] The screw in the lower right corner of this image is recessed deep in the internal frame. A flashlight and a thin screwdriver aid in removal
.
[* black] Insert wisdom herered] Remove the four Phillips screws securing the internal frame to the bottom case.
[* icon_note] The screw in the lower right corner of this image is recessed deep in the internal frame. A flashlight and a thin screwdriver aid in removal
.

Afbeelding 1

Oude versie

Nieuwe versie