Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Wijzigingen aan stap #1

Bewerking door Andrew Optimus Goldheart

Bewerking goedgekeurd door Andrew Optimus Goldheart

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Insert wisdom hereUse the flat of a spudger to pry the two antenna jumper cables from their connections on the logic board.
[* black] Insert wisdom hereUse the flat of a spudger to pry the two antenna jumper cables from their connections on the logic board.