Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen in deze stap

Bewerking door Patrick

Bewerking goedgekeurd door Patrick

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Remove 2 screws located at inside hinge.