Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen aan stap #5

Bewerking door Sarah Chaney

Bewerking goedgekeurd door Sarah Chaney

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Two more screws are to be removed. After removing these screws,screws.
[* black] Two more screws are to be removed. After removing these screws,screws.
[* black] The tab (clear piece from flip screen) comes unattached.
[* black] '''Warning''' Beware of the little silver lever that will come loose, it needs to be put back in the camera in the right way.

Afbeelding 1

Oude versie

Nieuwe versie