Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen aan stap #12

Bewerking door Thomas Keulemans

Bewerking goedgekeurd door Thomas Keulemans

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[title] Het loskoppelen van de batterijaansluiting
[* black] Gebruik een plasticen openingstool om de batterijaansluiting op voorzichtige wijze uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
[* icon_caution] Wees hierbij voorzichtig en zorg dat je de onderdelen rondom het contact niet beschadigt of loswrikt.
[* icon_caution] Wees tevens voorzichtig bij het omhoogwrikken van de batterijaansluiting dat je niet het contact zelf omhoog wrikt. Als je dit wel doet, zul je het logic board, het contact of omliggende onderdelen beschadigen.