Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Wijzigingen aan stap #2

Bewerking door Miroslav Djuric

Wachtend op goedkeuring

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[* icon_note] The ZIF cable is located underneath the bottom RAM slot. If your PowerBook has both RAM slots occupied, make sure to [guide|1032|remove|stepid=5474] the RAM chip.
[* black] Use your fingernails to separate the ZIF cable lock away from its socket.
[* icon_caution] The ZIF cable lock will move about a millimeter away from the socket before it stopsstops (see picture 2). '''Do not''' try to remove the ZIF cable lock.
[* icon_caution] The ZIF cable lock will move about a millimeter away from the socket before it stopsstops (see picture 2). '''Do not''' try to remove the ZIF cable lock.