Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen in stap #8

Bewerken voor Andrew Bookholt

Wachtend op goedkeuring

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Insert wisdom herePull the LCD away from the lower edge of the front display bezel, minding any cables that may get caught.
[* black] Insert wisdom herePull the LCD away from the lower edge of the front display bezel, minding any cables that may get caught.