Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen in stap #12

Bewerken voor Andrew Bookholt

Wachtend op goedkeuring

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Insert wisdom hereDe-route the inverter and display data cables from the display hinges and set them aside.
[* black] Insert wisdom hereDe-route the inverter and display data cables from the display hinges and set them aside.