Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen in stap #10

Bewerken voor Andrew Bookholt

Wachtend op goedkeuring

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* red] Remove the five Phillips screws securing the LCD retaining bracket to the front display bezel.
[*
black] Insert wisdom hereLift the LCD retaining bracket off the front display bezel.
[* red] Remove the five Phillips screws securing the LCD retaining bracket to the front display bezel.
[*
black] Insert wisdom hereLift the LCD retaining bracket off the front display bezel.

Afbeelding 1

Oude versie

Nieuwe versie