Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Wijzigingen aan stap #7

Bewerking door Jeff Suovanen

Bewerking goedgekeurd door Jeff Suovanen

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Use a pair of tweezers to gently separate the fronticon_note] The front panel sensor assembly flex cable from its adhesiveis lightly adhered in place.
[* black] Carefully lift the cable until the adhesive separates
.
[* black] Use a pair of tweezers to gently separate the fronticon_note] The front panel sensor assembly flex cable from its adhesiveis lightly adhered in place.
[* black] Carefully lift the cable until the adhesive separates
.