Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen in stap #3

Bewerken voor Andrew Bookholt

Wachtend op goedkeuring

Verwijderd
Toegevoegd
Ongewijzigd

Stap regels

[* black] Insert wisdom hereUse the flat end of a spudger to pry the thermal sensor bracket off the face of the hard drive.
[* icon_reminder] If the adhesive refuses to stick during reinstallation, apply double-stick tape to the underside of the two flat ears of the thermal sensor bracket
.
[* black] Insert wisdom hereUse the flat end of a spudger to pry the thermal sensor bracket off the face of the hard drive.
[* icon_reminder] If the adhesive refuses to stick during reinstallation, apply double-stick tape to the underside of the two flat ears of the thermal sensor bracket
.