Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Nintendo handheld device released February 2011, identified by model number CTR-001.

409 Vragen Bekijk alle

Battery problem? Not turning on

My 3ds wont turn on I was washing the screen and then it wasnt turning on. Is it because the battery broke because it was wet? What do I do if it is?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

That may be the problem, but if you got water in the 3DS, then you might have other problems to worry about other than the battery. You might want to open up your 3DS to check for damage, or if it hasn't been too long, put in rice or one of iFixit's Thirsty bags if you have one. If it really was ONLY the battery that was wrong, then you would need to replace it. Have you heard of the Rice method?

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ryan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 1,174