Ga door naar hoofdinhoud

Final generation of the Pontiac Grand Am.

137 Vragen Bekijk alle

looking for throttle postion sensor in my 6cl

can you tell me where i can get a diagram to locate the throttle position sensor

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hey Michelle,

This video looks like it should help you out!

Hope this helps. Good luck!

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

michelle robinson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 607