Ga door naar hoofdinhoud

Desktops manufactured by Sony.

18 Vragen Bekijk alle

after turning power off when I try to restart no startup

after turning power back on the screen says I need to do a f2.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

geondi, you normally hit F2 to get into the BIOS setup. It is possible that your CMOS battery is no longer working properly, now every time you start your computer, it is looking for the BIOS information.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

What else does it say?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

geondi zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 247