Ga door naar hoofdinhoud

Model A1288 / 8, 16, or 32 GB capacity

588 Vragen Bekijk alle

Why is it stuck on a picture of a USB cord and itunes?

when on its stuck on picture of ubs cord and itunes

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

1 Antwoord

Gekozen oplossing

It means you have to hook it up to iTunes to continue. Probably needs to be restored because of some sort of damage to firmware or files.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

frank zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 695