Ga door naar hoofdinhoud

Model A1320 / 8 or 16 GB capacity

150 Vragen Bekijk alle

What buttons do I hold to restart my 5 gen iPod

this happened once and i was able to reset my ipod with just holding down some button combonation that i cant remember now

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

A quick google reveals ....

http://support.apple.com/kb/HT1320

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

stu zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 681