Ga door naar hoofdinhoud

Model A1320 / 8 or 16 GB capacity

157 Vragen Bekijk alle

I cant get the code lock off

when u try to turn it on it ask for a code but i never set a code

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Restore it using iTunes.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1

1 Opmerking:

Plug in to your original computer

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

dandre zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 479