Ga door naar hoofdinhoud

Revamped version of the iPhone 3G with faster processing speeds. Repair of this device is similar to the 3G, and requires simple screwdrivers and prying tools. Model A1303 / 16 or 32 GB capacity / black or white plastic back.

1481 Vragen Bekijk alle
Vraag afgerond

3GS Antenna Flex Cable Ribbon Compatible With 3G Dock Connector?

I was wondering if you could use the 3GS Antenna Flex Cable Ribbon on a 3G Dock Connector? Has anyone tried this?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Not possible it is completely different shape.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 455