Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Complete demontage en montage handleidingen voor de meeste iPods, inclusief iPod Original, Mini, Nano en Touch

7505 Vragen Bekijk alle

I restored my whole iPod and the songs in my library

restored all my ipod and now all my songs in my libaray wont sync onto my ipod..

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

LCD iPhone-scherm fixkits

De goedkope optie, ondersteund door onze levenslange garantie.

Koop kits

LCD iPhone-scherm fixkits

Bespaar op reparatiekosten, niet op kwaliteit.

Koop kits

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Is the setting for "manually manage music" ticked? It should be on the "Summary" page under Devices in the left sidebar. You might need to unselect the manually manage option, or alternatively drag-and-drop your music onto your iPod.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

aoife zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 221