Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Fifth generation of iPhone. Repair of this device is straightforward, and requires screwdrivers, prying tools, and patience. GSM/CDMA / 16, 32, or 64 GB / Black or White.

3044 Vragen Bekijk alle

Is it possible to install the A5X chip in the iPhone 4S?

Since I got the new iPad last week, I was wondering if it was possible to install the A5X chip in the 4S. If it was possible wouldn't it be called iPhone 4SX???

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

No, the chip will not fit into the iPhone and even if it did it is almost impossible to remove the A5X chip and move it to the iPhone, not to mention the software incompatibility.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

iApple zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 393