Ga door naar hoofdinhoud

The Mac mini family was first introduced in January of 2005.

1232 Vragen Bekijk alle

turns on, won't go past grey apple screen

powers up makes the sound and then stays on the grey apple screen...

you can hear it running ...?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Here is a URL from Apple on how to troubleshoot a grey screen problem. Good luck. Ralph

http://support.apple.com/kb/TS2570

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

jon cyr zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 6,735