Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides and support for riding lawn tractors sold under the Murray brand name, currently owned by Briggs & Stratton.

141 Vragen Bekijk alle

What type of hydrostatic oil is used in a 46" cut Murray Mower?

I need to know what type of hydrostatic oil is used for the rear end

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 3
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Julie, depends on your mower model, but I do know that most of them use Tecumseh Part Number 730228A Synthetic Hydrostatic Oil. Hope this helps, good luck.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Julie zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 1,507