Ga door naar hoofdinhoud

My laptop screen is not turning on and caps lock is blinking?

Tell me if any bios opening key is not working and Ram is built in

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Is there a pattern to the caps lock light blinking?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

how many times caps light blinks?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Farhan Ali zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 17

Altijd: 17