Ga door naar hoofdinhoud

Released on September 24th 2021, the iPhone 13 mini is a smaller version of Apple's iPhone 13 and is the second mini iPhone. It features a 5.4-inch OLED, an A15 Bionic processor, and dual rear cameras.

32 Vragen Bekijk alle

iPhone 13 mini NFC antenna?                             

The Apple pay are not work, how to replace iphone 13 mini NFC antenna?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Around the top of the phone, not the back glass, look for any small flex cables at the top.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Hank Ho zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 8

Altijd: 8