Ga door naar hoofdinhoud

Repair and disassembly information for the second-generation iPhone SE that was announced and released in April of 2020.

244 Vragen Bekijk alle

One of two pentelobe screws is stripped to point there is no head Left

How to remove and replace screw along with battery

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

you are going to need a drill and you have to drill out the screw :(

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ryan Berry zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 12