Side flap covering charging port & HDMi port broken

is there any way I could fix this?

Block Image

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe