Ga door naar hoofdinhoud

The Pontiac Grand Am is a mid-size size (and later compact) car produced by Pontiac. The 1999-2005 generation is the final generation of the Pontiac Grand Am.

150 Vragen Bekijk alle

The horn doesn't work. How do you fix it?

How do you fix the horn on a 2005 Pontiac Grand AM?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

The relay is in the underhood fuse box. Relay 21. When standing on the drivers side looking into the fuse block. They relay is on the upper left corner. Try replacing it.

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

sthompson825 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 3,557