Ga door naar hoofdinhoud

Guides and repair information for the second-generation of the North American Honda Odyssey, produced between 1999 and 2004.

44 Vragen Bekijk alle

"Odometer" and "Fuel Guage" not working

I have Honda Odessey 2001. My odometer is not showing the total mileage the car has run (it just shows 000000) and the Fuel guage is always showing the gas tank is empty. Please avise.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

It would appear as though you will have to replace your instrument cluster.

This thread, answered by an ASE Honda Tech explains your problem exactly.

Frank

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Sanjeev zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 8

Altijd: 2,357