psp hangs it will only display sony logo. it won't go to main display

psp will boot will display sony logo after that it will hang will not go to main display

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe