Ga door naar hoofdinhoud

1.83 GHz Core Duo or 1.83, 2, or 2.16 GHz Core 2 Duo A1208 (EMC 2104/2110/2114/2124)

202 Vragen Bekijk alle

How to upgrade/update optical drive firmware?

anyone know how to update/upgrade optical drive firmware for a 17" Imac 1.8.GHZ core duo?? I just put in a replacement optical drive and a guy said to update or upgrade my firmware. I can't get the drive to recoginize CD's and have no clue where or how you can do that.

Clueless in Lisle, IL

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Here's a list of firmware updates.

Good Luck,

If this Answer is helpful please remember to return and mark it Accepted.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

Commentaar:

BTW if the firmware is not needed generally it doesn't run.

door

Voeg een opmerking toe
Het nuttigste antwoord

I think a normal software update would fix that problem. But I may be wrong. Idk

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

vscalone zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 840