Ga door naar hoofdinhoud

The G502 was released in 2013, and its already ergonomic design was transferred to the G502 Hero in 2018. It features a 16,000 DPi sensor and a scroll wheel with a smooth, gliding scrolling feature.

10 Vragen Bekijk alle

We're does the battery go

We're does the battery go

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

The base model, G502 Hero wired, does not have a battery.

Or for the wireless one:

Logitech G502 Lightspeed Battery Replacement

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

raz zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 21