The phone doesn't turn on completely but it says it bogs when charging

The phone doesn't turn on completely but it says it bogs when charging?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Can you give a bit more information on what is happening? Thanks

door

Voeg een opmerking toe