Ga door naar hoofdinhoud

Reparatiehandleidingen en ondersteuning voor afwasmachines.

684 Vragen Bekijk alle

Kenmore dishwasher 665.13573k700 Continuous two Blinking lights:

Make: Kenmore dishwasher

Model #: 665.13573k700

Continuous two Blinking lights: Normal Wash & Cancel/Drain buttons

Is there a Reset sequence to fit it or something else?

Thank you! John

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Hi @johnmandrano

The symptoms you describe aren't mentioned in the tech sheet for the dishwasher.

Perhaps try running the dishwasher in the diagnostic test mode as described by the tech sheet and check for any error codes being displayed.

Sometimes just running the diagnostics will reset the machine.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

John Mandrano zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 12