Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides and support for riding lawn tractors sold under the Murray brand name, currently owned by Briggs & Stratton.

139 Vragen Bekijk alle

Need Belt Diagram

I need a belt diagram for a scotts/murray model# 42531x7 code 7048j

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

robert, here is the page from the parts manual. It shows you how the belt is routed. Key. No. 21 is the belt. The part number is 710218 Belt,42" Deck (37X88) Hope this helps, good luck.

Block Image

Was dit antwoord nuttig?

Score 4
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

robert zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 3,351