Some applications say this device is running in emulator and it doesn'

Some applications say this device is running in emulator and it doesn't enter

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe