One headphone give sound But another doesn't give sound

One head phone give sound but another doesn't give sound but both are connected to my phone

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2

1 Opmerking:

Headphone not power

door

Voeg een opmerking toe