Why is my chain is making too much sound of hitting

Why is my chain is making too much sound?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe