Ga door naar hoofdinhoud

The vacuum brand is Sanitaire and the model is SC684.

2 Vragen Bekijk alle

Won't turn on

My unit won't turn on when plugged in.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Your drive motor might have failed. I would test the power switch for continuity to ensure that the motor is getting power. If the power switch has continuity, ensure that the blower wheel turns freely and is clear of obstructions. If power is getting to the motor, and the motor turns freely, but the motor still won’t run, replace the drive motor.

https://www.thinkvacuums.com/sanitaire-s...

SC684 PARTS

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Sean Gresch zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 12

Altijd: 61