Ga door naar hoofdinhoud

A crossover SUV by Honda introduced in 2002 for the model year 2003. The first generation was produced until 2007 when the car received a redesign.

12 Vragen Bekijk alle

How do I replace crankshaft position sensor

How do I replace the crankshaft position sensor

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi @aaronbostic

Here's a link that may help

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Aaron Bostic zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 16

Altijd: 195