Ga door naar hoofdinhoud

battery power blinking but its not switch on

how to fix this pc the battery power is blinking but the power is not on?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

When the battery light blinking it can be battery losing power (drain) or your adaptor couldn't supply enough power or the worse (battery damage). For reference blinking code see below link.

Blink code

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Samuel zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 22