Ga door naar hoofdinhoud

Model A1418 / Late 2013 / 2.7 & 2.9 GHz Core i5 or 3.1 GHz Core i7 Processor

254 Vragen Bekijk alle

Can I replace glass bezel only

I cracked the glass. Can I replace the glass only? Not complete screen

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Not really… first the top glass is glued to the panel unit, and even if you could, no one sells the top glass. You might find a broken display to salvage it. The amount of work and risk is not really worth it.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Edwardj zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 9

Altijd: 26